شرایط پرنسا دیزاین برای تعویض یا مرجوع کالا

  کالایی که بدون هماهنگی ارسال شود پذیرفته نخواهد شد.

حتماً دقت کنید برگشت کالا با همان نامی انجام شود که ثبت سفارش کرده اید.

تگ قیمت جدا نشده باشد.

لباس بوی بدن یا عطر نگرفته باشد.

کوتاهی یا شستشو انجام نشده باشد.

خرابی یا کثیفی در هیچ قسمت لباس ایجاد نشده باشد.

لازم است لباس در ساک یا کارتن اصلی خود به خوبی بسته بندی شود.

مرجوع و تعویض فقط تا  ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا مقدور است.

استرداد کالا فقط در ایام فروش عادی انجام می شود و در حراج و جشنواره  تعویض و مرجوع نداریم.

 تعویض یا مرجوع به هر علتی که انجام شود، هزینه پست رفت و برگشت بر عهده مشتری عزیز است.

تعویض یا مرجوع در هر سفارش فقط یک بار انجام می شود.