کالایی که به صورت آنلاین از پرنسا دیزاین تهیه می کنید ، در روزهای کاری هفته دو الی سه روز بعد و در ایام تعطیلات با همین فاصله زمانی پس از اتمام تعطیلی بسته بندی و تحویل اداره پست می گردد . زمان دریافت کالا توسط شما به اداره پست منطقه شما بستگی دارد